Austria. Eishockey-Liga / Ice Hockey

Austria. Eishockey-Liga

26 September

Fehervar AV19 – Graz 26 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Villach – Asiago 26 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Innsbruck – Salzburg 26 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Pioneers Vorarlberg – Vienna 26 September at 18:30 (Austria. Eishockey-Liga)
Pustertal Wolfe – Klagenfurt 26 September at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)
Bolzano – Olimpija 26 September at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)

29 September

Olimpija – Pioneers Vorarlberg 29 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Vienna – Fehervar AV19 29 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Salzburg – Villach 29 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Klagenfurt – Linz 29 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Graz – Innsbruck 29 September at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Bolzano – Pustertal Wolfe 29 September at 19:30 (Austria. Eishockey-Liga)

30 September

Fehervar AV19 – Innsbruck 30 September at 16:30 (Austria. Eishockey-Liga)

1 October

Graz – Pioneers Vorarlberg 1 October at 10:00 (Austria. Eishockey-Liga)
Vienna – Salzburg 1 October at 13:00 (Austria. Eishockey-Liga)
Linz – Asiago 1 October at 14:30 (Austria. Eishockey-Liga)
Villach – Klagenfurt 1 October at 16:30 (Austria. Eishockey-Liga)
Pustertal Wolfe – Olimpija 1 October at 17:00 (Austria. Eishockey-Liga)

3 October

Salzburg – Pustertal Wolfe 3 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Villach – Fehervar AV19 3 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Klagenfurt – Vienna 3 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Innsbruck – Linz 3 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Pioneers Vorarlberg – Bolzano 3 October at 18:30 (Austria. Eishockey-Liga)
Asiago – Graz 3 October at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)

5 October

Olimpija – Salzburg 5 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)

6 October

Linz – Fehervar AV19 6 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Innsbruck – Klagenfurt 6 October at 18:15 (Austria. Eishockey-Liga)
Asiago – Vienna 6 October at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)
Pustertal Wolfe – Graz 6 October at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)

7 October

Bolzano – Vienna 7 October at 18:45 (Austria. Eishockey-Liga)

8 October

Fehervar AV19 – Olimpija 8 October at 15:00 (Austria. Eishockey-Liga)
Klagenfurt – Asiago 8 October at 15:00 (Austria. Eishockey-Liga)
Pioneers Vorarlberg – Innsbruck 8 October at 16:00 (Austria. Eishockey-Liga)
Villach – Pustertal Wolfe 8 October at 16:30 (Austria. Eishockey-Liga)
Graz – Linz 8 October at 16:30 (Austria. Eishockey-Liga)